Vi tar ansvar!

idag-1

Eftersom vi är en naturlig del av det svenska samhället är det extra viktigt att vi jobbar för att vara en positiv kraft, som driver utvecklingen i rätt riktning. Att begagnatmarknaden hjälper människor att fatta smarta, ekonomiska och hållbara beslut som gör en stor skillnad, vet de flesta säkert redan. Men vet dom att allt som köps och säljs på Blocket bidrar med att vi sparar 1,6 miljoner ton växthusgas? Det är lika mycket utsläpp som att Stockholms stads biltrafik skulle stå still i 18 månader.

Förutom att vi uppmuntrar och informerar om samhällsnyttan som begagnathandeln bidrar med så arbetar vi ständigt med frågor som kundsäkerhet, bra arbetsvillkor, arbetsmiljö, miljösmarta kontor och miljösmarta serverhallar.

 

11